Kur-an’ı Kerim Stres Azaltır Mı?

Kur-an’ı Kerim Stres Azaltır Mı?, Kuran Stres’e İyi Gelir Mi?, Kuran Dinleyerek Stresle Başa Çıkmak

Amerika’da çalışan müslüman bir bilim adamı “Kur’an ve Stres” konusunda bir araştırma yapmış ve bu konuda hazırladığı bir tebliği 1984’de İstanbul’da yapılan İslâm Tıp Kongresi’ne sunmuştur.

Dr. Ah- med el-Kâdî bu tebliğinde Kur’an’m Arapça metnindeki kelimelerin ses özelliklerinin stresi azalttığını saptadıklarını anlatıyor.

Dr. el-Kâdî şöyle diyor:

“Kur’an ile ilgili bu araştırmamızın neticeleri Kur’an’ın kesin bir stres azaltıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu etkiyi, kas elektrik potansiyeli, deri elektrik iletkenliği, kalp atım hızı, kan akım hızı ve deri sıcaklığını belirleyen sinirsel uyaranlar olarak kaydettik. Bütün bu değişiklikler aynı zamanda Kur’an dinlemenin, diğer bütün vücut organları ve fonksiyonları üzerinde etkili olan otonom sinir sistemini de yönlendirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak, Kur’an ’ın insan vücudu üzerindeki olumlu fizyolojik etkileri sonsuzdur. ”

Kur’an’ın bağışıklık sistemi üzerindeki bu etkisi, onun insan bedeninin doğal işleyişi için bir “hüda” ve dolayısıyla “şifa” vesilesi olduğunu görme yolunda hayli yürümemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Kur-an'ı Kerim Stres Azaltır Mı?