Kaza ve Belalardan, Felaketlerden Korunmak

Dua’nın Sırrı: Silah vb aletlerden, kaza ve belalardan, her türlü kötülüklerden korunmak için aşağı­daki mübarek dua eşref bir saatte (miskianber mürekkebiyle) yazılır ve taşınılırsa yukarıda saydığımız etkenlere karşı Yüce Mevla o kimseyi korumuş olur.


DUA:

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmânirrahîm, Bismillâhişşâfî hüvellâh, bismillâhil kâfî hüvellâh, bismillâhil muâfî hüvellâh* Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm* Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Yâ Rahmânu, Yâ Rahîmu, Yâ Kerîmü,Yâ Rezzâku, Yâ Muînü, Yâ Lâtîfü, Yâ Azîzü, Yâ Hafîzü, Yâ Hakîmü, Yâ Allâh (Allah lafzai Celali 99 adet yazılacaktır)