Kıyame Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Kıyâme sûresini devamlı okuyan kimse, Kıyâmet gününde açık alınla haşrolunur.”

“Kim kıyâme sûresini okursa, ben ve Cebrâil (aleyhisselâm) kıâmet günü, kıyâmete inandığına dâir ona şâhidlik yaparız.”