Evliliğin Yolu Kısmet Duası: Taha Suresi

Cuma geceleri Taha suresini okumaya devam eden kızların ya da dul bayanların tez zamanda kısmetleri çıkar ve evlenirler.

Taha Suresi:

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. Taha
 3. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka
 4. İlla tezkiratel limey yahşa
 5. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
 6. Errahmanü alel arşisteva
 7. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
 8. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa
 9. ü la ilahe illa hu lehül esmaül husna
 10. Ve hel etake hadiysü musa
 11. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 12. Felemma etaha nudiye ya musa
 13. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva