Kaybolan Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua

Kaybolan, çalınan birşeyi bulmak için, hergün yirmibeş kere, “Yâ câmi’annâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlifül mî’âd icma’ beynî ve beyne…” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duânın sonunda da kaybolan şeyin ismini söylemelidir.