Kaybolan Birini Bulmak İçin Okunacak Dua

Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, düâm kabûl edildi.