Karı Koca Huzur ve Muhabbet İçin Dua

karı koca için okunacak muhabbet duası, aşk duası, huzur duası, sevgi duası

Dua’nın Sırrı: Dargın yada geçimsiz olan karı / koca ara­sında sevgi / huzur / muhabbeti artırmak için; tatlı bir şey üzerine yetmiş yedi (77) de­fa Kevser suresi okunur ve yedirilirse, arala­rındaki geçimsizlik kalkar, yerini sevgi / aşk ve muhabbete bırakır.


Kevser suresi: Bismillâhirrahmanirrahîm* İnna a’taynakel kevser* Fe salli li Rabbike venhar* İnne şanieke hüvel’ebter*