Kara Sevdadan Kurtulma Duası

kara sevdadan kurtulmak için okunacak dua, aşktan kurtulma duası, aşk acısından kurtulma duası, unutma duası

Dua’nın Sırrı: Kara sevdaya tutulan ve bir türlü sevdiği­ne kavuşma imkanıda bulamayan kimseleri bu aşk ızdırabından kurtarmak için; ayetel kürsü bir kâse içerisine yazılır. Ve temiz su ile silindikten sonra sabahları aç karnına içen ve buna bir kaç gün devam eden kimse bu ma­razı aşktan kurtulur ve rahata kavuşur.


DUA: Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kay- yum, la te’huzühu sinetün vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemii ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve al yühiytune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hifzuhüma, ve hüvel aliyyül aziym*