Kalbinde Sıkıntısı ve Ruhi Bunalımı Olan Kimselerin Okuyacakları Dua

DUA:

Rabbena la tüziğ kulubena ba’de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh, inneke entel vehhab*


Dua’nın Sırrı: Kalbinde sıkıntı ve daralma olan kimseler bu ayeti kerimeyi günde on (10) defa okumaya devam etse kalbindeki sıkıntı sevinç, ve muhabbete dönüşür.

(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.