Kalbinde sıkıntı ve dilinde/hitabetinde zayıflık olanlar için

DUA:

Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.

Yursilissemâe aleykum midrârâ.

Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enhar*


Dua’nın Sırrı: Kalbinde sıkıntı ve keder olan kimseler ve ayrıca konuşmasında/hitabetinde zayıflık ve üzerinde yorgunluk ve isteksizlik olan kimseler bu ayetleri okumaya devam ettikleri takdirde bu vb. illetlerden kurtulacaklardır. Mücerreptir. (denenmiştir)


Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.

Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.