Kafirun Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbüdûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbüdümmâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliyedîn.

Türkçe Meali (Anlamı):

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”