Kadir Gecesi Nedir?

Kadir gecesi nedir, Kadir gecesi tanımı, Kadir gecesi açılımı, Kadir gecesi ödevi

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. İmam-ı Şafi’i hazretleri onyedinci, imam-ı azam Ebu Hanife hazretleri, yirmiyedinci gecesi olması çok vakı’ olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur’an-ı kerimde medhedilen en kıymetli gecedir. Kur’an-ı kerim, Resulullaha bu gece gelmeğe başladı.

Ayların içinde, Receb, Şa’ban ve Ramazan ayları diğerlerinden daha faziletlidir. Bu ayların içinde de, bazı geceler ve günler, diğerlerine göre daha faziletlidir. Receb ve Şa’ban ayındaki günler, geceler bellidir. Ramazan-ı şerifin içinde gizlenmiş olan Kadir Gecesi ise, kesin olarak bildirilmemiştir. Ramazan-ı şerifin başından sonuna kadar, herhangi bir gecede olabileceği, hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Alimlerimiz buyurdu ki:

‘‘Allahü teala, beş şeyi beş şey içinde gizlemiştir. Rızasını ta’atta, gazabını günahlarda, kıymetli olan orta namazı beş vakit namaz içinde, evliyasını insanlar içinde, Kadir Gecesini de Ramazan ayında gizlemiştir.’‘

Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek, Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu sual etti. Resulullah efendimiz, cevaben buyurdu ki: ‘‘Ramazanın birinci gecesi idi, geçti.’‘

Bir seferinde de hazret-i Aişe validemiz Peygamber efendimizden Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu sual etti. O zaman da Resulullah efendimiz buyurdu ki:’‘On üçüncü gece idi geçti.’‘

Değişik zamanlarda Kadir Gecesi’nin vakti ile alakalı sorulan suallere, Peygamber efendimiz, değişik cevaplar vermiştir. İslam alimlerinden bazısı, hadis-i şeriflerdeki bildirilen değişik zamanlar sebebi ile, Kadir Gecesi’ni, Ramazan-ı şerifin başından i’tibaren aramak lazım olduğunu bildirmişler ve bunun için de mümkün olduğu kadar her geceyi ihya etmeye çalışmalıdır, buyurmuşlardır. Kadir

Gecesi, çok kıymetli bir gecedir. Böyle kıymetli bir gecenin faziletinden mahrum kalmamak için, Ramazan-ı şerifin her gecesini ibadetle, tevbe etmekle, Kur’an-ı kerim okumakla ihya etmeye çalışmalıdır.

Kadir Gecesi’nin fazileti hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Kabirde aydınlık istersen, Kadir Gecesi’nin karanlığında ibadet eyle!’‘

‘‘Kadir Gecesi’ni ihya edene, bir saatlik sevap olarak, yüz senelik ibadet sevabı verilir.’‘

‘‘Allahü teala: ‘İzzet ve Celalime yemin ederim ki, Kadir Gecesi’ni ihya edenin günahlarını bağışlarım. Kıyamette sual sormam. Onu Cehennem ateşinde yakmam.’ buyurdu.’‘

Mübarek ayların, gecelerin, günlerin kıymetini bilmeli, böyle zamanlarda, çok tevbe istigfar etmeli, ağlamalı, affolunmak için yalvarmalıdır. Herkes kendi haline göre bir miktar ibadet etse, o geceyi ihya etmiş sayılır.

Allahü tealanın rızasına kavuşmak için hiçbir ta’ati küçük görmemelidir. Gazabı, günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görüp işlememelidir. Orta namazı kaçırmamak için beş vakit namazı vaktinde kılmalıdır. Evliyası insanlar arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmelidir.

Kadir gecesinin rastladığı geceleri ihya etmek de çok kıymetlidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘‘Kadir gecesine rastlamış bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibidir.’‘

Bu hadis-i şerife göre, Ramazan-ı şerifin yirmiyedinci gecesini, Kadir gecesine daha önce çok tesadüf etmiş olduğu için ihya eden büyük sevaba kavuşur.

Kadir gecesi hakkında İmam-ı a’zam, yirmi ila otuzuncu geceleri arasında aranması da bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Kadir gecesi Ramazanın 21, 23, 25, 27 29’uncu tek geceleri veya son gecesidir.’‘

‘‘Ramazan-ı şerifin yirmiyedinci gecesini ihya edenin Cennete girmesine ben kefilim.’‘

‘‘Ramazan-ı şerif ayının yirmi yedinci gecesini ihya edenin, amel defterine yirmiyedibin senelik ibadet sevabı yazılır. Cennette ona yirmiyedibin köşk yapılır. Her köşk, hatırdan hayalden geçmediği şekildedir.’‘

Kadir gecesinin alametleri hakkında hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘‘O gece ne soğuk, ne sıcak olur. Sabah güneş doğunca, sisli olmaz, tatlı ve hoş bir hava olur. Fırtına olmaz.’‘

Bazı alimler, Kadir gecesinde köpek sesinin duyulmadığını, ertesi günü güneşin şuasız doğduğunu, Kadir gecesinin gününün de fazilette gecesi gibi olduğunu bildirmişlerdir. Hadis-i şerite ‘‘Allahü teala katında en sevgili gece, Kadir gecesidir.’‘ Buyuruldu.