Kadir Gecesi Duası

DUA:

Allahümme salli alâ muhammedinin nebiyyil muh­tar. Ve adede men sallâ aleyhi minel ahyar. Ve adede men lem yusalli aleyhi minel eşrar. Ve adede’r-rimali fi’l gıfar. Ve adede evragı’l-eşcar. Ve adede enfasil müs- teğfirine bil eshar. Ve adede ekmami ezhar. Ve adede aınâkane ve ma yekûnu ilâ yevmil haşri vel karâr. Ve salli aleyhi mehtelefei melevân. Ve teâkebel asaraân. Ve kerreral cedidani ve’s tekbelel ferkadan. Ve beliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minne’t tahiyyete ve’t teslim. Ve alâ cemil enbiyai vel mürselin vel hamdülil- lahi rabbil âlemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin bi adedi küllin zerratin elfe elfe merratin.