İstiharenin Önemi

Ey güzel kardeşim! İstiharenin başka alemlerle ruhun bilinmeyen yönleriyle ilgisi vardır. Öyle basite alınacak bir I onu değildir.

İnsanlar bilinmeyenleri aramaktan tutun da,kayıpları bulmaya kadar, pek çok bilinmeyeni öğrenmekte kullan­ılırlardır. İstiharede okunan duaların ve terkiplerin \ (İzlerce hatta binlerce çeşidi vardır. Bunların bir kısmını ı, İn e sunma şerefine nail olmaktayız.

Fakat okunan terkiplerin İslam’a uygun olması ve bi­linmeyen isimler ve terkipleri okumaktan kaçınılması ge- lekmektedir. Her şeyin en doğrusunu Cenâb-ı Hakk bilir.