İstihare Nedir?

istihare nedir, istihare ne için yapılır, istihare neden yapılır, istihare niye yapılır

İstihare konusu insanların unutageldiği bir konudur, fakat bu konu çok önemlidir. Hz.Peygamber efendimiz, ashâbına istihareyi önermiştir.

İstihareyi güncel hayatınızda bir işin hayırlı olup olmadığını, bu bir evlilik veya herhangi bir işe başlama olabilir. Ama önce istişare etmek gelmektedir. Yani o konuyla alakalı evimizde ailemizle yani büyüklerimizle fikir alış verişi yapmak, onların tecrübelerinden yararlan­mak gerekmektedir. Bundan sonra istihareye baş vurula­bilir.

İstihareyi herkes kendisi yapması lazımdır. Yani sizin­le ilgili konuda başkasına yaptırmak pek uygun görülme­miştir.

İstihareyi yapan kişinin manevi yönünün kuvvetları- mıısı samimi, yalansız dolansız, haram yemeyen yani gü­nahlardan uzak olması, bu olaydaki başarısını arttırır.