İşlerin, Kısmetin Açılması İçin Okunacak Dua

bereket duası, şahmeran duası, satılmayan ürün için dua

DUA:

Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Allahu la ilahe illa hüvel aliyyül hakim. Allahu la ilahe illa hüvessemıul alim. Allahu la ilahe illa hüver rahmanürrahim. Allahu la ilahe illa hüvel vahidül ehad. Allahu la ilahe illa hüvel ferdül varid. Allahu la ilahe illa hüvel raufur rahim. Allahu la ilahe illa hüvel azizür rahim. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınü. Allahu la ilahe illa hüvel ehadüs samedü. Allahu la ilahe illa hüvel fettahul alim, Allahu la ilahe illa hüvel azizul alim, Allahu la ilahe illa hüvel hannanul mentıanul deyyan. Allahu la ilahe illa hüvel adirul kahiru. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul alim, Allahu la ilahe illa hüvel rabbül arşil azim. Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hamdül mübiıı. Allahu la ilahe illa hüvel baisul varis. Allahu la ilahe illa hüvel esmaul hüsna. hüvel hayyu la ilahe illa hüve fadiu muhlisine lehuddin, subhane birahmetike ve erhamerrahimin. velhamdülillahırabbil alemin.


Dua’nın Sırrı:

İşbu Şahmeran duasını herkimki kısmet için okursa kısmeti açılır. Satılmayan mal için okursa kısa bir zamanda satılır. Herhangi bir niyet için okunsa ol niyeti hasıl olur. Bahsetmiş olduğumuz bu duanın azameti çok büyüktür. Okuyan kimse hiçbir zaman mahrum kalmaz. Çok defa denenmiştir. Bu duayı yedi gün aralıksız devam edin. Bu asgarisidir. İş için yedi gün satılmayan mal için onbir defa kısmet açmak için yirmibir defadır. Allahu zül celal hazretleri yapmış ve yapacak olduğunuz duaları harfiyen kabul eylesin, amin…