İmamı Şa’rani Hazretleri Kadir Gecesi’nin Ne Zaman, Hangi Gece, Tam Olarak Ne Zaman Olduğunu Ramazanın Giriş Günlerine Göre Nasıl Tesbit Etmiştir

AÇIKLAMA: İmamı Şa’arani’ye göre Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20’sinden sonraki tek gecelerinde aran­masına dair müteaddit hadisi şerifler vârid olmuştur. Birinden itibaren tek ge­celerde aranmasını tavsiye eden bü­yüklerimiz de vardır.

İmamı Şa’rânî Hazretleri, Kadir gece­sinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:

  • Ramazanı şerif pazar günü girerse kadir gecesi 29. gecedir.
  • Ramazanı şerif pazartesi günü girer­se kadir gecesi 21. gecedir.
  • Ramazanı şerif salı günü girerse ka­dir gecesi 27. gecedir.
  • Ramazanı şerif çarşamba günü girerse kadir gecesi 19. gecedir.
  • Ramazanı şerif perşembe günü gi­rerse kadir gecesi 25. gecedir.
  • Ramazanı şerif cuma günü girerse kadir gecesi 17. gecedir.
  • Ramazanı şerif cumartesi günü gi­rerse kadir gecesi 23. gecedir.

İmâmı Şârânî Hazretleri 30 sene, Ka­dir gecesiyle bu tarife göre müşerref ol­muşlardır.

Birçok ehlullah da bu usulle Kadir ge­cesini bulmuşlardır.

Kadir gecesinin bu ay içerisinde han­gi gece olduğunun gizlenmesi, mü’min- lerin her geceyi kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir.

Kadir gecesinde hava berrak ve gü­zel olur. O gece her şey Allah’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlıla­şır. Mü’minler afvı İlâhî ve mağfireti süb- hânîye mazhar olurlar.