İhtilamdan Peri ve Cinden Kurtulmak İçin Dua

ihtimaldan kurtulma duası, periden kurtulma duası, cinden kurtulma duası, ihtimaldan kurtulmak için okunacak dua

Dua’nın Sırrı: Tarık sûresi peri ve cin şerrinden kurtulmak için üç (3) kere okunur. îhtilamın defi için de baştan dört (4) ayet okunursa şifa bulur.


DUA:

Bismillâhirrâhmanirrahiymi.

(1) Vessemâi vettârikı. (2) Ve mâ edrâke mettâriku. (3) Ennecmüssâkıbü. (4) İn küllü nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfızun. (5) Felyanzuril’insânü raimme hulika. (6) Hu- lika min mâin dâfikın. (7) Yahrücü min beynissulbi vet- terâibi. (8) İnnehu ‘alâ rec’ıhî lekâdirün.(9) Yevme tüb- lesserâirü. (10) Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsırin. (11) Vessemâi zâtirrec’ı. (12) Vel’ardı zâtissad’ı. (13) İnnehu lekavlün faslün. (14) Ve mâ hüve bilhezli. (15) İnnehüm yekiydûne keyden. (16) Ve ekiydü keyden. (17) Femehhililkâfiriyne emhilhüm rüveyden.