İbadetin İnsana Kazandırdıkları

ibadet insana ne kadar, ibadet insana ne sağlar

  • İbadet imanımızı pekiştirir
  • ibadet bizlere sorumluluk bilinci kazandırır
  • ibadet Ahlakımızı güzelleştirir
  • ibadet insanı Allah’ın rızasına eriştirir
  • ibadet insanı günaha yönelmekten (kötülüklerden) alıkoyar
  • ibadet insanın sabırlı, kararlı ve ümitli olmasını sağlar