Hz.Yunus (a.s)’ın Duası

Hz.Yunus (a.s)’ın Duası, Hz.Yunus’un Duası, Hz.Yunus Aleyhisselam’ın Duası, Hz.Yunus’un Balık İçinde Okuduğu Dua

Yunus (Aleyhisselâm) da kavmi ile çetin bir mücadeleye girişmiş, bütün uğraşılara rağmen bir sonuç alamamıştı. Sonuç alamaması Yunus (Aleyhisselâm)’ı derinden yaralamış ve kavmini terk etmişti. Sonra da başına gelen hadiseler, deniz ve balığın peygamberi yutması. Denizin derinliklerinde, karanlıklar içinde Yunus (Aleyhisselâm)’ın duası:

Hz.Yunus'un Duası
Hz.Yunus’un Duası’nın Arapçası

“Zünnun’u da. O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti.

Nihayet karanlıklar içinde:

– Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum! diye niyaz etti.

Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.”


 

Hz.Yunus (aleyhisselam) Kimdir?: Kur’an’da adı geçen,Bahailik, İslam, Musevilik, Hristiyanlık’ta Allah’ın elçisi ve kutsal sayılan bir kişidir.

Hz. Yunus (aleyhisselam)’ın ismi, Kur’an’ın Nisa,  Saffat, Enam, Yunus Suresinde ve 4 yerde geçmektedir.

Yunus (aleyhisselam)’da, diğer peygamberler gibi, insanları küfrün şerrinden korumuş ve Allah’a iman etmeye davet etmiştir. İnanan insanlar için, hayatından alınacak çeşit çeşit ibretler vardır.

Hz.Yunus'un Duası, Hz.Yunus'un Balığın İçinde Yaptığı Dua
Hz.Yunus’un Duası, Hz.Yunus’un Balığın İçinde Yaptığı Dua