Hz. Peygamberin Yumuşak Huyu, Bağışlaması ve Keremi

Peygamber Efnedimiz son derece yumuşak huylu, bağışlayıcı ve mükrim idi. Öfkelenecek yerlerde sükûnetini korur, mübarek hayatına kasdedenleri bile ba­ğışlardı. Uhud savaşında mübarek bir dişi şehid edilmiş, lâtif çehresi kanlar içinde kalmış olduğu halde, yine düşmanlarına bedduada bulunmamış:

“Ya Rabbi! Kavmime hidayet et; çünkü onlar bilmiyorlar,” diye yalvarmıştı.

– Niçin bunların aleyhine dua etmiyorsun? diyenlere de:

“Ben lânedeyici olarak gönderilmedim; insanları hak yoluna ve Allah’ın rahme­tine çağırmak için gönderildim,” diye cevab vermişti.

Mekke ı Miikerreme’yi fethettikleri gün, Kureyş hakkında uygulanan lütuf ve ikram, I İz. Peygamberin ne derece büyük bir ihsan sahibi olduğuna şahiddir.