Hz. Peygamberin Üstün Nezafeti

Peygamber Efendimiz nezafete ve temizliğe çok önem verirdi. Onun beden bakamından temizliği çok üstün olduğu gibi, hal ve gidişat bakımından da nezafetleri her türlü düşüncenin üstündeydi. Öyle ki, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Nezafete fazlasıyla önem veriniz. Allah İslâm dinini nezafet üzerine bina et­miştir. Cennete ancak nezafeti olanlar girecektir.”

Mübarek vücudlarınm çok güzel bir rayihası vardı. Bu hoş, rayiha, yaratılışında vardı. Bununla beraber hoş koku da kullanırdı.