Hz. Peygamberin mübarek Ahlâkı

Hz. Peygamberin ahlâkı, tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e uygundu. Kur’ân ı Kerîm’in gösterdiği güzel huyların hepsini kendisinde toplamışa. Onun kadar güzel ahlâka sahib bir kimse görülmemiştir. Onun içindir ki, hakkında Kur’ân âyeti ile:

“Şüphe yok ki sen, pek büyük ahlâk üzere yaratılmış bulunuyorsun,” buyurul- muştur.

Bir hadis-i şerifde de buyurmuştur:

“Ben, ahlâk güzelliklerini tamamlamak için gönderildim.”

Gerçekten Peygamber Efendimiz, ahlâkın en güzel ve en iyi hallerini kendinde toplamış, bunları ümmetine de öğüdemiş ve kendisine uyanları melekler derecesine yükseltmiştir.