Hz. Peygamberin Güzel Geçinmesi

Peygamber Efendimiz, insanlarla geçinme hususunda da insanların en iyisi idi. Herkesle güzel görüşür, daima güleryüzlü bulunurdu. Sohbet esnasında kimsenin sözünü kesmezdi. Ancak yersiz bir söz olması hali müstesna. I Ier kavmin büyüklerine daima ikram eder, onları kendi kabilelerinin reisliğine tayin buyururdu. Yapılan davetlere icabet eder, verilen hediyeleri kabul buyurur, karşılığında da he­diyeler verirdi. Dine aykırı olmayan işlerde insanlara aykırı davranışta bulunmazdı. Hoşuna gitmeyen bir şey görünce, görmemezlikten gelirdi. Ancak günahı gerekti ren şeylerde böyle davranmaz, işi düzeltirdi.

Hele ashabı hakkında pek okşayıcı idi. Kendilerine rastgelince selâm verir, elle­rini tutar ve müsafaha ederdi. İçlerinde görünmeyenleri araştırır, hasta olanları zi yarete gider ve gönüllerini hoşlandırırdı. Hatta ashabı ile bazen latifeler de yapardı. Bununla beraber şakalarında da birer gerçek parlardı. Hz. Enes diyor ki: “Ben I İz. Peygambere on sene hizmet ettim. Hiç bir gün bana darılarak Of demedi. Yaptı ğım hiç bir şey için neden yaptın, yapmadığım bir şey için de neden yapmadın, diye buyurmadı.”