Hz. Peygamberin Eşsiz Cesareti

Peygamber Efendimiz, son derece yüksek bir cesarete, kuvvet ve kahra manlığa sahib idi. Birçok savaşlarda nice zırh giymiş kahramanlar kaçmaya mecbur kaldıklarını gördükleri halde o sebat etmiştir. Uhud ve Huneyn savaşlarında göster diği metinlik ve cesaret, her türlü düşüncenin üstündedir.

Bir gece Medine dışından korkunç bir gürültü işitilmişti. Düşmün tarafından bir baskın olduğu sanılmışn. Herkesten önce Hz. Peygamber kılıcını kuşanarak gürültü tarafına koşmuş ve başkaları daha yeni hazırlanırken kendisi geri dönerek: “Korka­cak bir şey yok!” diye halkı sükûnete kavuşturmuştu.

Hz. Ali der ki: “Savaşlarda Hz. Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. Birçok kez, savaş kızışıp başımız dara düşünce, Hz. Peygambere sığı­nırdık.”