Hz. Peyamberin Çok Büyük Cömertliği

Peygamber Efendimiz, son derece cömert ve mükrim idi. Hiç bir dilenci­ye “Yok diyerek cevab vermezdi. Eğer yanlarında verilecek bir şey bulunmazsa, ya ashabından ödünç alarak verir yahut yarın gel, gibi bir şey söylerdi.

Huneyn savunuda ganimet mallarından hır vadide toplanmış olan develer için, Safvan İbni Umeyye: “Ne iyi develer” demekle, peygamber Efendimiz “Öyle ise, onlar senin olsun,” deyip bu yüz deveyi Safvaıı’a bağışlamıştı. Safvan bu ikramı görünce: “Bu kadar cömertlik ancak peygamberlerde bulunur,” diyerek hemen müslüman olmuştur. Oysa ki, müslüman olmak için evvelce dört ay süre almış bulunu yordu.