HUVALLÂHÜLLEZİ LÂ İLÂHE İLLÂHÛ

O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 99 ismin bir­incisi Allah İsm-i Şerifi’dir. Ulûhiyyete mahsus sıfatlarının hepsini kendinde toplamış bulunan Zât-ı vâcibû’l-vücude delâlet eden âlemdir. Bütün isimler içinde İsm-i A-zam’dır.