Hud Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Hûd sûresi beni ihtiyârlattı.”

“Cum’a günleri Hûd sûresini okuyunuz.”

“Ümmetim gemiye bindikleri vakit, Hûd sûresi 41. âyetini okumaları, onalrın emniyetleridir.”

Yezîd bin Ebân diyor ki:

“Bir gece Resûl-i Ekrem’i rü’yâda gördüm ve ona Hûd sûresini okudum. Bitirince bana, “Bu sûreyi okudun, ancak bunun ağlaması nerede” buyurdu.