Talep ve Ricanın Kabulü İçin Okunacak Dua

Bir devlet büyüğünden veya bir kimseden talepin/talebin, ricanın kabül edilmesi için okunacak dua.

AÇIKLAMA: Herhangi bir devlet büyüğünden veya bir kimseden talep ve ricanın kabulü için aşağıda gelen ayeti kerimeler eşref bir saatte miskianber mürekkebi ile yazılır ve taşınır. Müracaatlardan evvel aynı ayetler yirmi bir (21) defa okunarak müracaatta bulunulursa talep ve dilekler, rica ve iltimaslar reddedil­mez. Hatta talepte bulunulan kimsenin yanın­da sevimli ve şirin görünülür.


DUA:

Eliezine yünfikune fis serrai ved darrai vel kaziminel ğayza vel afine anin nas, vallahü yühibbül muhsinin*

Vellezine iza fealu fahişeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim, ve mey yağfiruz zünube illellah, ve lem yüsirru ala ma fealu ve hüm ya’lemun*

Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı’me ecrul amilı*