Hastalıkta Okunacak Dua

Hastalık halinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadis-i şerifde: ‘‘Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hali iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o afiyyet bulmadı, ya’ni halini düzeltmedi derler’‘ buyuruldu.

Hasta iken şu düayı çok okur: ‘‘La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemutü ebeden. SübhaneMahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdü lillahi kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal. Vallahü ekberü kebiren, celalullahi ve kibriyaühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekan. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirli verhamni min zünubi ve eskinni cennete adnin.’‘

Hazret-i Aişe anlatır: Resulullah’dan duydum: ‘‘Birinize derd, keder, hastalık gelince, üç defa ‘‘Sübhaneke inni küntü minezzalimin’‘ desin’‘ buyurdu. Hazret-i Enes anlatır. Resulullah’a bir köylü gelip, ‘‘ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda durmuyor; iyi olmam için bana düa et’‘ dedi. Resulullah: ‘‘Bir şey yediğin veya içtiğin zaman, ‘‘Bismillahillezi la yedurru me’asmihi şey’ün fil-ardı ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim, ya hayyü ya kayyum’‘ söyle, büyük de olsa, hastalık sana zarar vermez’‘ buyurdu.

Peygamberimiz Eshabına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: ‘‘Bismillahil kebir euzü billahil azim min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nar’‘ düasını okumağı öğretirdi.