Hastalıklar İçin Okunacak Dua

Hastalıklar İçin Okunacak Dua, Hastanın Okuyacağı Dua, Hastaların Okuyacakları Dua, Hastalık Duası, Şifa Duası

Ebu’d-Derdâ (Radıyallahu Anh)’ın anlattığına göre, kendisine bir adam gelerek idrar tutukluğuna yakalandığını söyledi. O da adama:

– Ben Rasulullah ’dan şöyle söylediğini işittim, dedi:

Sizden kim hastalanırsa, şu duayı okusun:

Arapçası:

Hastanın Okuyacağı Dua, Hastaların Okuyacağı Dua, Hastalık Duası
Hastanın Okuyacağı Dua, Hastaların Okuyacağı Dua, Hastalık Duası

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Meal’i:

“Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semâda olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen kötü söz ve fiillerden kaçınan bütün iyi kimselerin Rab- bisin. Bu ağrıya, Rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin. ” Ebu’d-Derda (Radıyallahu Anh), adama bu duayı okumasını emretti. O da okudu ve iyileşti.”

Hastalıklar İçin Okunacak Dua