Haşr Surenin Faziletleri Nelerdir?

Haşr suresinin fazileti

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Kim sabahleyin üç defa ‘‘E’uzü billahissemiil alimi mineş-şeytanirracim’‘ dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bu ayetleri akşamleyin okuyan da aynı şeylere kavuşur.’‘

‘‘Haşr suresinin sonunu okuyan kimsenin, geçmiş ve gelecek günahlarını [Farz ve kul borçları hariç] Allahü teala affeder.’‘

Alimlerimiz buyuruyor ki:

‘‘Her sabah ve akşam Haşr suresinin sonunu okuyanlar ahiret şehidi olurlar.’‘

Kadr suresinin fazileti

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Her kim abdest aldıktan sonra, ‘‘kadr’‘ suresini bir kere okursa, Hak teala, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.’‘

‘‘Beni rüyasında görmek isteyen kimse, Cuma gecesi dört rek’at namaz kılıp, her rekatinde Fatiha-i şerife ile Ve’dduha, Elem neşrah, İnna enzel-nahü ve İza zülzilet-il-Ardu surelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevat-ı şerife getirsin. Yetmiş defa istigfar da edip uyursa, beni rüyasında görür.’‘

Büyüklerden birisi yanındakilere sordu:

‘‘Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?’‘

‘‘Öğret’‘ denildiğinde buyurdu ki:

‘‘Fatiha, İhlas, Ayet-el kürsi ve bir de İnna enzelna surelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde dua edin! Allah şüphesiz duanızı kabul buyurur.’‘

Bazı alimler buyurdu ki:

‘‘Kim Kadr suresini Cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber efendimizi rüyasında görmeden ölmez.’‘

Alimlerimiz buyurdu ki:

‘‘Meyyit defn edilirken yedi sureyi okumak müstehabdır. Bu yedi sure, Kadr, Kafirun, Nasr, İhlas, Mu’avvizeteyn ve Fatiha sureleridir.’‘