Hasetten Korunmak İçin Okunacak Dua

hasetten korunma duası, düşman, kin ve çekememezlikten kurtulmak için okunacak dua

Dua’nın Sırrı: Düşmanların her türlü fitne, haset ve şerlerinden muhafaza ve emin olmak için, Buruç Sûresi (10) defa okunur.


DUA:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

(1) Vessemâi zâtilbürûci. (2) Velyevrailmev’ûdi. (3) Ve şahidin ve tneşhûdin. (4) Kutile Ashâbül’uhdûdi. (5) Ennâri zâtilvekûdi. (6) İz hüm ‘aleyhâ ku’ûdün. (7) Ve hüm ‘alâ mâ yef’alûne bilmü’miniyne şühûdün. (8) Ve mâ nekamû minhüm illâ en yü’minû billâhil’aziyzilha- miydi. (9) Elleziy Iehu mülküssemâvâti vel’ardı, valla- hü ‘alâ külli şey’in şehiydün. (10) İnnelleziyne fetenül- mü’miniyne velmü’minâti sümme lem yetûbû felehüm ‘azâbü cehenneme ve lehüm azâbülhariykı. (11) İnnel­leziyne âmenû ve ‘amilûssâlihâti lehüm cennâtün tecriy min tahtiherenhârü, zâlikelfevzülkebiyrü. (12) İnne batşe rabbike leşediydün. (13) İnnehu hüve yübdiü ve vü’ıydü. (14) Ve hüvelğafûrülvedûdü. (15) ZüParşilme- ciydü. (16) Fa’âlün limâ yüriydü. (17) Hel etâke hadiy- sülcünûdi. (18) Fir’avne ve Semûde. (19) Belilleziyne keferû fiy tekziybin. (20) Vallahü min verâihim muhıy- tun. (21) Bel hüve kur’ânün meciydün. (22) Fiy levhın mahfûzın.