Kem Gözlerden Korkunma Duası

Kem Gözlerden Korunma Duası, hasetten korunma duası

(Nun vel kalem) suresi, zalimin zulmünü, fasitle­rin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için kendisinden faydalanılan bir suredir.

Bu sure içerisinde bulunan:

nun suresi

ayeti kerimesi, hasedcinin hasedinden korunmak ve aç gözlü kimsenin yakıcı gözünden zarar görmemek için, bir kağıt üzerine Besmele-i Şerife’yi yazdıktan sonra, 25 defayazılıpüzerinde taşınır. Bu ayeti kötü bakıştan korunmak için en müessir bir siper durumundadır. Tecrübe olunmuştur.

Kendisine nazar değmiş kimseye bir defa okunma­sı bile bir şifa kaynağıdır.