Hangi Dualar Kabul Olur?

Hangi dualar kabul olur?, Kabul olan dualar, Allah hangi duaları kabul eder?

Dualarımızın muhteviyatı ile ilgili en güzel ve açıkllayıcı haberleri, ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden alırız. Hadis-i şeriflerde, duaların ilahi kabule mazhar olmaları için birtakım şartlarının yerine gelmesi gerektiği bildirilmiştir.

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

“Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıy- la Allah’tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. ”

Madem Allah Celle Şanuhu söz vermiş, Resulü Ekremde kesin bir ifade ile çeşitli hadisi şerifleri ile te’yid etmiş; öyle ise buna inanmamanın veya tereddüt etmenin sebebi olabilir mi?”

Ya da Allah, hâşa va’dinde, sözünde yalancı da bizi aldatmak mı istiyor? Yoksa Allah, va’dini yerine getirmekten aciz midir? Ey Müminler! O halde niçin duruyorsunuz, hala duaya kalkmadınız mı?

hangi dualar kabul olur