Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır?

Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval vakti, Cuma günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet bilmelidir.

Hastalık hali, aile ve vatanınından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda dua etmelidir. Çünkü kalbdeki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir.

Rabbimiz, seher vakti, ‘‘Dua eden yok mu kabul edeyim!’‘ buyurur. Şerefli hallerde, mesela yağmur yağarken, oruçlu veya hasta iken dua etmeli!

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Dertli müminin duasını ganimet bilin!’‘ .

‘‘Beş vakt farz nemazdan sonra yapılan dua kabul olur’‘

‘‘Gecenin son üçte birinde, dünya semasını rahmetiyle dolduran Allahü teala buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim.’‘

‘‘Oruçlunun duası reddolunmaz.’‘

‘‘Uç dua vardır ki, Bunların kabul edileceğinden şüphe yoktur.

Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası ‘‘