Hafızayı Güçlendime ve Ezberi Kolaylaştırma Duası

Hafızayı Güçlendime ve Ezberi Kolaylaştırma Duası, hafıza kuvvetlendirme duası, ezber için okunacak dua, ezber duası

İbnu Abbâs (Radıyallâhu Anh) anlatıyor: “Ali İbnu Ebî Tâlıb Ra- sûlullah’a gelerek:

  • Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum, Aasûlul lah ona şu cevabı verdi:
  • Ey Ebûl-Hüseyin! Bu meselede Allah’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğren ı e rini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?

Ali:

  • Evet, ey Allah’ın Resulü, öğret bana!

Bunun üzerine Peygamber şu tavsiyede bulundu.

Cuma gecesi olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk.

Çünkü o an meleklerin de hazır bulunduğu meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi:

  • Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.

Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan, gecenin evvelinde kalk. Dört rekat namaz kıl. Birinci rekatta, Fatiha ile Yâsin sûresini oku, ikinci rekatte Fâtiha ile Hamim, ed-Duhan sûresini oku, üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzilü’ssece yı oku, dördüncü rekatte Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku. Teşehhudden boşaldığın zaman Allah’a hamdet, Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, güzel yap. Mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için ıstiğfat et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku.

Türkçe Meali:

“Allah’ım, bana günahları beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et.

Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sahibi olan Allah ’ım.

Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et.

Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasip edersin. Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah ’tandır. ”

Ey Ebû ’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah ’ın izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı. ”

Arapçası:

ezber duası, hafıza güçlendime duası, kolay ezbereleme duası
ezber duası, hafıza güçlendime duası, kolay ezbereleme duası

İbnu Abbâs (Radıyallâhu Anh) der ki:

  • Allah’a yemin olsun, Ali beş veya yedi cuma geçti ki Rasûlullah’a önceki meclise tekrar gelerek:
  • Ey Allah ’m Resulü! Geçmişte dört beş âyet ancak öğrenc biliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da aklımda durmayıp gi diyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları I kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyoı gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra omı bir başkasına istediğimde, ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyo rum. Rasûlullah bu söz üzerine Ali’ye:

Ey Ehû ’l-Hasan! Kâbe’nin Rabbine yemin olsun, sen mümin sin!” dedi.”

Hafızayı Güçlendime ve Ezberi Kolaylaştırma Duası
Hafızayı Güçlendime ve Ezberi Kolaylaştırma Duası