Felak ve Nas Surelerinin Faziletleri Nelerdir?

Mu’avvizeteyn (Felak, Nas) surelerinin fazileti

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

‘‘Ey Cübeyr, yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kulya, İzacae, kulhüvallahü ehad, kul e’uzü birabbinnas oku. Okurken besmele ile başla, besmele ile bitir!’‘

Ukbe bin Amir radıyalallahü anh anlatır:

Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resulullah, Felak ve Nas surelerini okuyup, bana buyurdu ki:

‘‘Ey Ukbe, bu iki sure ile Allaha sığın; zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha faziletli birşey ile sığınamaz!’‘

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Kulhüvallahü ehad, Felak ve Nas surelerini sabah akşam üç defa oku!

Bunlar sana kafidir.’‘

‘‘Cuma namazından sonra, yedi defa Ihlas ve Mu’avvizeteyn okuyanı, Allahü teala, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.’‘

‘‘İki sureyi çokça okuyun! Allahü teala sizi ahırette onlarla fyadalandırıcaktır. Mu’avvizeteyn kabri nurlandırır, şeytanı uzaklaştırır. Sevabları ve dereceleri arttırır. Mizanda ağır gelir ve sahibini Cennete götürür.’‘

Muhammed Ma’sum-i Faruki buyurdu ki:

‘‘Dertlerden kurtulmak için Mu’avvizeteyni çok okumak da faydalıdır.’‘

Hazret-i Aişe validemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, Ihlas, Felak ve Nas surelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir.

Imam-ı Rabbani hazretleri de, ‘‘Sıkıntılı zamanlarda dört kul’leri yani kulya, kulhüvallahü ehad, Felak ve Nas surelerini çok okumalıdır’‘ buyurmaktadır.

Felak suresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

Nas suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.

Son nefesini vermekte olan kimse için bu sure okunursa, ruhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.

Seyyid Abdülhakim Arvasi buyurdu ki:

‘‘Ayetel-kürsi, Ihlas, Mu’avizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhafaza eder.’‘

Fatiha-i şerifenin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Fatiha suresi, ölümden başka her derde devadır.’‘

‘‘Fatihayı ve Ihlas suresini okuyan, Kur’an-ı kerimin üçte birini okumuş sayılır.’‘

‘‘Bir kimse evine gelince, önce Fatiha suresini daha sonra Ihlas suresini okursa, Allahü teala o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsan eder.’‘ ‘‘Yatağa girildiğinde, uyumadan önce Fatiha ve Ihlas surelerini okuyan, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur.’‘

‘‘Bir kimse, yatağa girdiğinde, Fatiha suresini, Ayet-el kürsi’yi, Veinne Rabbeküm ayetini.. (Muhsinin’e kadar), Haşr suresinin sonunu, Ihlas ve Muavvizeteyn surelerini okur, ondan sonra uyursa, Allahü teala, o kimseyi her türlü tehlikelerden korumak için iki melek görevlendirir.

O iki Melek sabaha kadar onu korur. Şayet sabaha kadar vefat etmiş olursa, bütün günahları bağışlanır.’‘

‘‘Bir kimse, Cuma namazından sonra Fatiha suresini, Ihlas ve Mu’avvizeteyn surelerini yedişer defa okursa, Allahü teala o kimsenin hem dünyasını hem ahiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cumaya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.’‘

‘‘Yağmur suyunu toplayıp, üzerine fatiha-i şerife, Ayet-el-kürsi, Ihlas ve Kul- e’uzü sureleri yetmişer kere okunur, bu sudan aralıksız yedi sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zail olur.’‘

‘‘Ey Cabir! Kur’an’da nazil olan surenin hayırlısını sana haber vereyim mi? Bu Fatiha’dır. Onda her derde şifa vardır.’‘

Abdülaziz Dehlevi buyurdu ki:

‘‘Yedi kere Fatiha okuyup, derd, ağrı olan uzva üflenirse, şifa hasıl olur.’‘ Mevlana Muhammed Osman buyurdu ki:

‘‘Duaların en kıymetlisi ve faidelisi Fatiha suresidir.’‘

Fatiha şifadır

Ebu Hüreyre buyurdu ki:

‘‘Fatiha suresi indirildiğinde İblis hased ve kederinden ağlayıp inledi.’‘

İmam-ı Mücahid buyurdu ki:

‘‘Şeytan dört defa inlemiştir.’‘

  • La’nete uğradığı zaman,
  • Cennetten çıkarıldığı zaman,
  • Allahü teala, peygamber gönderildiğinde,
  • Fatiha suresi nazil olduğunda.’‘

Ebü’l-Hasen Şazili buyurdu ki:

‘‘Yedi defa Fatiha suresini okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifa hasıl olur. Ayet-i kerimenin ve duanın tesir etmesi için okuyanın ve okutanın Ehl-i sünnet itikadında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yimemesi ve karşılık olarak ücret istememesi şarttır.’‘