Felak ve Nas Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

FELAK SURESİ:

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü biRabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, yaratıkların şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

NAS SURESİ:

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü biRabbi’nnâs. Meliki’nnâs. İlâhi’nnâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Anlamı:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “İnsanlardan ve cinlerden ve insanların kalbine vesvese veren o sinsi vesvesecilerin şerrinden, insanların Hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.”