Fatır Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Fâtır sûresini okumayı âdet haline getiren kimse, Cennete dilediği kapısından girmeye hak kazanır.”