Fatiha Suresi Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu:

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn. İhdine’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayri’l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Türkçe (Meali) Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. (O), Rahmân’dır, Rahîm’dir. Din gününün sahibidir. (Allah’ım) ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.