Fakirlikten Kurtulmak İçin

Rasulullah (s.a.v) şöyle dedi: ”Kim gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez.”