Fakirlikten ve Geçim Sıkıntısından Kurtulmanın Yolları

Fakirlikten ve Geçim Sıkıntısından Kurtulmanın Yolları, fakirlikten, geçim sıkıntısından, geçinememekten kurtulmanın yolları, hangi dua edilmeli

Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir.

Hazreti Ömer: “Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyinl”

buyurmuştur. Lokman Hekim de:

“Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır. ” buyurmuştur.

Hiçbir canlı rızık için endişe etmemelidir! Kur’an-ı Kerim’de:

“Her canlının rızkı Allah ’a aittir. ” buyrulmaktadır.

Kâinatın Efendisi de buyurdular ki:

“En güzel rızık, helâle, harama dikkat edilerek, alın teri ile kaza­nılandır. ”

“İbadet on kısmıdır; dokuzu, çalışıp helâl kazanmaktır. ”

“Rızık için üzülme, takdir edilen rızık seni bulur. ”

“Çalışıp kazanmak her Miislümana farzdır. ”

“Çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hâle düşüren kişi 70 şeye muhtaç olur. ”

“ihtiyacını halka açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allah ’a arz eden, ihtiyaçtan kurtulur. ”

Çalışmak rızkı arttırmaz. Rızkı veren Allahu Teâlâ’dır. Çalışmak sn dece sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir. Hadis-i şeril lerde buyruldu ki:

“Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret etsin, gb rüp gözetsin!”

“Sabah uykusu rızka mânidir. ”

“Allah korkusunu sermaye edinen, rızka ticaretsiz ve sermayesi, kavuşur. Kur’an-ı Kerim’de, “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona biı çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir.” buyruldu

“Eve girerken “İhlâs” sûresini okuyan, fakirlik görmez.”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” derse, Allahu Teâlâ işini kolaylaştırır.”

Ailesinin geçimi için sıkıntı çeken birine, Peygamber Efendimiz:

“Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim ‘ buyurdu.

Haşan Basrî Hazretlerine kıtlık, fakirlik, çocuksuzluktan şikayetti’ bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Nıılı Sûresi’nden şu mealdeki ayet-i kerimeleri okudu:

“Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağının indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, n inaklar versin. ”

İstiğfar edileceği zaman yüz defa:

“Estağfirullahelazim ellezi lâ ilahe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etubu ileyh” demeli ve mânasını düşünmelidir!

Mânası şöyledir:

“Kendisinden başka ilâh bulunmayan hay, kayyımı ve azim olun Allah ’a istiğfar eder, günahlarıma pişman olup, O’na sığınırım. ”