Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Okunuşu:

Bismillâhi tevekkeltu ‘ale ’l-lâh!

Allâhumme innî e uzu bi-ke en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yuchele ‘aleyye!

Türkçe Anlamı (Meali):

Bismillâh, Allâh’a tevekkül ettim.

Allâh’ım! Sapmaktan veya saptırılmaktan, zillete düş­mekten veya zillete düşürülmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, câhillik etmekten veya câhillikle kar­şılaşmaktan Sana sığınırım!

Arapçası:

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua

[Ebû Dâvûd, Tirmizî, Da‘avât, 34; Nesâî ve İbn Mâce]

Eve Girerken Okunacak Dua:

Okunuşu:

Allâhumme innî es ’eluke hayre ’l-mevlici ve hayre’l mah­reci, bismillâhi velecenâ ve bismillâhi harecnâ ve alâ ’l-lâhi rabbinâ tevekkelnâ!

Türkçe Anlamı (Meali):

Allâh’ım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allâh’ın adıyla evimize girer, Allâh’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz!

Arapçası:

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua

[Ebû Dâvûd, Edeb, 112]