Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Meali, Türkçesi

Okunuşu:

Allâhu ekber. Ettehiyyatü lillâhi ve’ssalavâtü ve’t-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Anlamı:

Bütün övgüler ve ibadetler ancak Allah içindir. Ey Peygamber, sana selam olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın iyi kulları üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür.