Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir

Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir:

Kalbin temizlenmesi için

El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar.

Manevi sırların açılması için

El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene manevi sırlar açılır, hikmet ve marifete kavuşur.

Hastanın şifa bulması için

Cuma günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünya düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre ‘‘Ya Allahü el-mahmudü fi fialihi’‘ derse, Allahü teala onun hastalığına şifa verir.

Elem ve kederden kurtulmak için

El-Azim ismi şerifini söyleyen, elem ve kederden kurtulur.

Muhtaç olmamak için

Bir kimse kırk gün günde kırk kerre el-Aziz ismi şerifini söylerse Allahü teala ona yardım eder ve onu üstün kılar. Mahlukattan hiç birine muhtaç olmaz.

İlim ve hikmet için

Kim uyumadan önce elini göğsüne koyar ve yüz kerre el-Baisü ismi şerifini söylerse, Allahü teala onun kalbini nurlandırır, ilim ve hikmet ile doldurur.

Zarardan kurtulmak için

El-Baki ismi şerifini bin kerre söyleyen kimse, zarar ve kederden korunmuş

olur.

Belalardan selamet için

Yedi gün arka arkaya yüz defa el-Bari ism-i şerifine devam eden belalardan selamet bulur, kurtulur.

Kalp gözünün açılması için

Bir kimse Cuma namazından sonra yüz kerre el-Basir ism-i şerifini söylerse, Allahü teala onun kalb gözünü açar.

Bol rızık için

Bir kimse ellerini açıp, el-Basit ismi şerifini söylese geçimi genişler. Bol rızka kavuşur.

Musibetlerden kurtulmak için

El-Bedi’ ismi şerifini yetmiş bin kerre söyleyen kimse, kendisine gelecek olan musibetten kurtulur.

İşte başarı için

El-Ali ism-i şerifini söyleyen, işlerinde muvafak olup ilerler.

Zalimlerden korunmak için

Sabah ve akşam el-Cebbar ismi şerifini okumaya devam eden kimse zalimlerin zulmünden korunmuş olur. Yolculukta da olsa zarar görmez.

Af ve magfirete kavuşmak için

Cuma namazından sonra yüz defa el-Gaffar ism-i şerifini söyleyen, Allahü tealanın af ve mağfiretine kavuşur.

Ölümün kolay olması için

El-Gafur ism-i şerifini söyleyenin son nefeste Kelime-i tevhidi söylemesi ve ölümü kolay olur.

Belalardan muhafaza için

Hastalık veya bir musibet geldiğinde el-Ganiyyü ism-i şerifi okunduğunda, Allahü teala afiyet verir ve o beladan muhafaza eder.

Zarardan korunmak için

El-Hafid ism-i şerifini söyliyen zararlardan korunmuş olur.

Yüzün nurlanması için

Gece yarısı bir miktar zaman el-Halık ism-i şerifini söyleyen kimsenin kalbi ve yüzü nurlanır.

Yolculuğun emin olması için

El-Halim ism-i şerifini okuyan denizde ise boğulmaktan, bir vasıtada ise helak olmaktan kurtulur.

Takdir kazanmak için

El-Hamid ism-i şerifini söyleyen, işinde, sözünde ve ahlakında başkalarının övgüsünü kazanır.

Şifa bulmak için

Hastalanan kimse, el-Hayyü ism-i şerifini bir tabağa yazar ve ona su koyar ve ondan üç gün içerse, Allahü tealanın izniyle şifa bulur.

Sıkıntılardan kurtulmak için

El-Kabid ism-i şerifini söyleyen, elem ve sıkıntılardan kurtulur.

Dünya sevgisinden kurtulmak için

El-Kahhar ism-i şerifini çok söylemekle kalbden dünya sevgisi çıkar.

Bedenin kuvvetli olması için

El-Kavi ism-i şerifini söyleyenin cismine, bedenine kuvvet gelir.

Hafızanın kuvvetlenmesi için

Hergün on altı defa tenha bir yerde El-Kayyum ismi şerifi ahmağa okunursa, Allahü tealanın izniyle abtallığı gider, hafızası kuvvetlenir.

İlim ve magfiret için

El-Kebir ism-i şerifini söyliyene, ilim ve marifet kapısı açılır.

Dağınıklıktan kurtulmak için

Her gün bin defa el-Kuddus ism-i şerifini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur.

Huzur ve rahat için

El-Latif ism-i şerifini söylemeye devam edenin üzüntü ve elemi gider, rahat ve huzur bulur.

Kalbin nurlanması için

El-Macid ism-i şerifini okuyanın kalbi nurlanır.

Çok mal, mülk için )

Kim Malik-ül Mülk ism-i şerifine devam ederse, Allahü teala ona çok mal ve mülk ihsan eder. Onu kimseye muhtaç etmez.

Beladan korunmak için

El-Mani’ ism-i şerifini söyleyen kimse, kendisine gelecek beladan korunmuş

olur.

Üzüntüyü gidermek için

Her gün öğle vakti kim el-Melik ism-i şerifini yüz kere söylerse, kalbi temizlenir ve üzüntüsü gider.

Kolay tevbe için

El-Muahhir ism-i şerifini söyleyenin tövbe etmesi kolay olur.

İtaat altına almak için

Muhsi ism-i şerifini söyliyen kimse, Allahü tealanın izniyle başkalarını cezbeder, itaati altına alır.

Korkulan kimse için

El-Muhyi ismi şerifini söyleyen kimsenin korktuğu kimselerle arasında ülfet meydana gelir.

Heybetli görünmek için

El-Muizz ismi şerifini akşam namazından sonra veya cuma gecesi kırk defa söyliyen, başkalarına heybetli görünür.

Zafer için

Muharebe anında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerifini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.

Vesveseden kurtulmak için

El-Muksit ismi şerifine devam eden, ibadette vesveseden kurtulur.

Unutkanlık için

Her kim gusül abdesti aldıktan veya namazdan sonra el-Müheymin ism-i şerifini söylerse, kalbi aydınlanır, himmet ve şerefe kavuşur. Hafızası kuvvetlenir, unutkanlığı gider.

Nefsin itaati için

El-Mümit ism-i şerifini söyleyenin nefsi itaate gelir.

Halin düzelmesi için

El-Müte’al ism-i şerifini söyleyenin hali düzelir, derecesi yükselir.

Hayırlı rızk için

El-Mütekebbir ism-i şerifini söylemeye devam eden kimse, hayırlı rızık ve bereketlere kavuşur. Allahü teala bu ism-i şerifi okuyanlara hayırlı evlad nasib eder.

Zulümden emin olmak için

El-Müzill ism-i şerifini yetmiş beş kere söyliyen ve sonra dua eden kimse, hased edenin hasedinden ve zalimin zulmünden emin olur.

Kalbin nurlanması için

En-Nur ism-i şerifini söyleyenin kalbi nurlanır.

Maddi-manevi ihtiyaç için

Er-Rafi’ ism-i şerifini söyleyen, zalimlerin zulmünden emin olur. Beş yüz kere söyleyenin maddi manevi ihtiyacı giderilir.

Kalbin merhameti için

Her kim her gün yüz kere Rahim ism-i şerifini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlukata karşı merhamet peyda olur

Gafletten kurtulmak için

Her kim namazdan sonra yüz defa Rahman ism-i şerifini söylerse, Allahü teala onun kalbinden nisyan ve gafleti çıkarır.

Öfkeden kurtulmak için

Kızgınlık anında kim on defa er-Rauf ism-i şerifini söyler ve Peygamber efendimize salevat-ı şerife okursa öfkesi geçer, sakinleşir.

Amellerin kabul olması için

Er-Reşid ism-i şerifini söyleyenin yaptığı ameller kabul olur.

Rızık genişliği için

Sabah namazından sonra er-Rezzak ism-i şerifini söyleyenin rızkı genişler. Cuma namazından sonra yüz defa er-Rezzak ism-i şerifi söylendiğinde hastanın sıkıntısı geçer.

Belalardan kurtulmak için

Güneş doğduktan sonra yüz kere es-Sabur ism-i şerifini söyleyen kimse, belalardan kurtulur.

Şifa bulmak için

Eceli gelmeyen bir hastaya elem ve hastalıkları için yüz yirmi bir defa (es- Selam) ism-i şerifi okunursa, Allahü tealanın izniyle o kimse şifa bulur veya hastalığı hafifler.

Murada kavuşmak için

Duha namazından sonra beş yüz kere Semi’ ism-i şerifini okuyan kimsenin duası kabul olur ve Allahü tealanın izniyle muradına kavuşur.

Çocuğun itaatkar olması için

Ana-baba, isyankar evladının alnından tutar ve Allahü tealanın eş-Şehid ism­i şerifini okursa, o çocuk Allahü tealanın izniyle itaatkar olur.

Sıhhat ve selamet için

Eş-Şekur ism-i şerifini söyleyenin vücuduna afiyet gelir, sıhhat ve selamete kavuşur. Geçimi bollaşır.

Zalimin zulmünden kurtulmak için

Bir kimse duha namazından sonra üç yüz altmış defa et-Tevvab ism-i şerifini söylerse tövbesi kabul olur. On defa bir zalim üzerine söylendiğinde zalimin zulmünden kurtulur.

Kalbin kuvvetli olması için

El-Vacid ism-i şerifini okuyanın kalbi kuvvet bulur.

Afetlerden kurtuluş için

El-Vali ism-i şerifini söyleyen, yıldırım ve başka afetlerden kurtulmuş olur.

Fakir olmamak için

El-Vasi’ ism-i şerifini söyleyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve hasedden kurtulur.

Karı-koca muhabbeti için

El-Vedud ism-i şerifini söyliyen karı-kocanın birbirine karşı sevgi ve muhabbeti çoğalır.

Muhtaç olmamak için

El-Vehhab ism-i şerifini kim duha (kuşluk) namazından sonra söylerse, başkasına muhtaç olmaz. Kalblerde heybet hasıl eder.

Rızık kapısı açılması için

Bir şeyden korkan el-Vekil ism-i şerifini söylerse, emniyet bulur. Kendisine hayır ve rızk kapıları açılır.

Evliyalık nuru için

İşrak vaktinde ez-Zahir ism-i şerifi söylendiğinde kalbde evliyalık nuru meydana gelir.

Kıymet ve şeref için

Zülcelali ve’l-ikram ism-i şerifini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.