Esma

Dua’nın Sırrı:

Cuma günleri Bin (1000) defa Yâ Âllah diye teşbih edenler evliya zümresine dahil olur.