EŞ ŞEKUR

Anlamı: Kendi rızası için yapılan iyi işleri, daha fazlasıyla karşılayandır.

Sıhhat ve selamet için

Eş-Şekûr ism-i şerîfini söyleyenin vücûduna âfiyet gelir, sıhhat ve selâmete kavuşur. Geçimi bollaşır.