ES SAMED

Hâcetleriıı bitirilmesi, ızdırablarm giderilmesi için başvurulacak tek mercîdir.