ER REŞİD

Anlamı: Bütün işleri ezili takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir düzen ve hikmet üzere âkibetine ulaştırandır.

Amellerin kabul olması için

Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur.